ROMA-NEMZ-CISZ-23-0136- A Mégis Remény Egyesület mint ernyőszervezet tevékenységének erősítése

2023.01.01. és 2023.12.15. között valósult meg a Mégis Remény Egyesület ROMA-NEMZ-CISZ-23-0136 azonosítószámú pályázata. A vissza nem térítendő támogatás összege 1 000 000 Ft, melyet működési költségeinek finanszírozására fordított.

A Mégis Remény Egyesület tevékenysége országos hatókörű, de határon túli területekre is kiterjed. Az Egyesület célja, hogy ernyőszervezetként tevékenységével támogassa azoknak a hazai és határon túli civil szervezeteknek a társadalmi szerepvállalását, amelyek a cigány népesség és a hátrányos helyzetű lakosság felzárkóztatásának, integrációjának érdekében jöttek létre és működnek.

Az Egyesület kiemelkedő céljának tekinti a cigány társadalom kultúrájának támogatását, nemzetiségi identitásának megőrzését, erősítését, melynek érdekében különböző rendszeres zenei és közösségi programokat szervez.

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM TÁMOGATÁSÁT!