ROMA-NEMZ-CISZ-23-0137 A Nyírségi Reménység roma kulturális és közösségépítő tevékenységeinek támogatása

2023.01.01. és 2023.12.15. között valósult meg a Nyírségi Reménység Háza Vallási Egyesület ROMA-NEMZ-CISZ-23-0137 azonosítószámú pályázata. A vissza nem térítendő támogatás összege 500 000 Ft, melyet a 2023. évi működési költségeinek finanszírozására fordított.

Az Egyesület alapításának célja az volt, hogy elérhetővé és átláthatóvá tegyék azt a szolgálatot, amelyet a tagjai már több éve a helyben élő a hátrányos helyzetű és/vagy roma gyermekek, családok megsegítésért, felzárkóztatásáért, közösségbe integrálásáért, identitásuk megerősítéséért vállaltak fel. Eddigi programjaikat, akcióikat önerőből, önkéntesek munkájával és magán adományokból finanszírozták.

Havonta egy-egy alkalommal kerültek megrendezésre gyermek-, és ifjúsági alkalmak. A program keretében a szabadidő hasznos eltöltése és a roma kultúra erősítése mellett személyiség- és képességfejlesztés, valamint tehetségkutatás is egyaránt megvalósul.

A szervezet környezetében élő hátrányos helyzetű nők számára szervezett kulturális és közösségi programokat, ahol beépítésre kerül a kultúra mellett a személyes higiénia fontosságának propagálása, vagy a roma hagyományos ételek megfőzése, hagyományos roma népzenei ismeretek bővítése. Ugyanilyen megfontolásból férfi alkalmat is szervezett az egyesület a roma népi hagyomány jegyében, roma mesterségek megismerésének beépítésével.

Fentiek mellett a helyi roma családok részére közösségi programokat is szerveztek cigányzenei, képzőművészeti, sport- és szabadidős tevékenységekkel egybekötve.

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM TÁMOGATÁSÁT!