Helyreállítás Egyesület

1134 Budapest, Bulcsú utca 23. A. ép. 6/5.

Adószám: 19311229-1-41

Helyreállítás Egyesület, olyan önkéntesen létrehozott társadalmi szervezet, amelynek célja, hogy a hátrányos helyzetű roma fiatalok felzárkóztatásához nyújtson segítséget a szociológia, művészet, kultúra és vallás segítségével. 
Az Egyesület célja a működési területén élő roma fiatalok felzárkóztatásának elősegítése, tehetséges roma fiatalok segítése, tehetséggondozás, mentorálás. További célja még, hogy a roma fiatalok társadalomba történő beilleszkedésének segítse, egzisztenciális és egyéb tekintetben történő felzárkóztatása, a hátrányos helyzet, esélyegyenlőtlenség csökkentése, ezen túlmenően pedig zenei, kulturális területen történő képzés, tehetséggondozás.

Mindezen célok megvalósulását a kultúra, művészet, zene, személyes foglalkozás, szociológiai, karitatív, szakirányú segítségnyújtás, és nem utolsó sorban a keresztény vallás segítségével kívánjuk előmozdítani. Az érintett személyek önkéntességét figyelembe véve, a fenti feladatokat a szülőkkel, oktatási intézményekkel, egyházakkal  történő együttműködésben végezzük.

Keressen Bennünket Alapszabály Beszámolók Pályázatok

Tevékenységünk:
– zeneoktatás az Egyesülettel együttműködő tanárok segítségével, a kiemelkedően tehetséges fiatalok mentorálása, segítségnyújtás zenei karrierhez, adott esetben fellépési lehetőségek szervezése, zenei táborok szervezése, lehetőségekhez mérten segítségnyújtás hangszervásárláshoz;
– motivációs előadások tartása igény szerint elsősorban roma fiatalok részére iskolákban és egyéb intézményben;

– az Egyesület céljával összhangban álló gyermekprogramok szervezése bölcsődékben, óvodákban;

– hitoktatás iskolákban keresztény egyházakkal együttműködésben

– utaztatás, turisztikai programok szervezése roma fiatalok részére;

– kulturális programok, színházi előadások szervezése, roma hagyományőrzés;

– az Egyesület célját elősegítő médiaesemények, média megjelenések szervezése, megvalósítása;

Ezek a célok eléréséhez személyes közreműködéssel, szakmai rendezvények lebonyolításával, lehetőség szerint helyi szakemberek bevonásával minél szélesebb együttműködést keresve a helyi társadalmi szervezetekkel, intézményekkel, civil szerveződésekkel végezzük.