Szabolcsi Életforrás Vallási Egyesület

4482 Kótaj Hunyadi J. u. 79.

adószám: 19356505-1-15

Bemutatkozás

Vallási közösségként a Biblia tanítására alapuló, azonos hitelvet vallóknak vallási közösséget és hitéleti tevékenységet biztosít, rendszeres istentiszteleti, ima és zenés alkalmakat tart;

Az igehirdetések, a tanítások a Biblia alapelveit alkalmazzák és erre épülő lelki gyakorlatot folytatnak. Az egyesület hátterét a Glória gyülekezet biztosítja. A gyülekezethez való tartozás mindenki számára lehetséges, aki megtér és Istennel való kapcsolatát megéli a mindennapokban és a gyülekezet közösségében is.

Az egyesület működési területe Szabolcs Szatmár Bereg vármegye Kótaj település és vonzáskörzetéhez köthető. A gyülekezet meg alakulása 1995 decemberében történt. Az egyesületi forma felvétele pedig 2023-ban vált bejegyzetté.

A szolgálat és a munka Rézműves Mihály helyi lelki pásztor vezetésével történik. Kezdetben a cigány telepen a tagok házaiban meg rendezett heti egyszeri Istentisztelet megtartásával kezdődött. Azóta tevékenységünk kibővült, rendszeresen zajlanak női alkalmak, ima alkalmak, biblia tanulmányozási alkalmaival.

A gyülekezet rendszeresen szervez női konferenciákat és régiós konferenciákat.

Célunk

  • a közösséghez tartozó emberek Isten Igéje alapján tanítványként, érett hívő keresztényként éljenek;
  • a helyi gyülekezetek, hitéleti közösségek Istentől kapott látás alapján segítsék a településükön és vonzáskörzetükben élő emberek számára, hogy egészséges életvitelt folytassanak, a társadalom hasznos tagjai legyenek;
  • lelki gondozást, lelkisegély-szolgálatot nyújt;
  • vallási közösségként az azonos hitelvet vallóknak vallási közösséget és hitéleti tevékenységet biztosít, rendszeres istentiszteleti, ima és zenés alkalmakat tart;
Keressen Bennünket Alapszabály Beszámolók Pályázatok

Támogathat bennünket

Anyagilag
Mégis Remény Egyesület:

11733003-27314739

Szabolcsi Életforrás Vallási Egyesület:

10400676-50527085-89571000

Közleménybe kérjük írja be: „Adomány” vagy azt a célt, melyre adományát szánja.

Önkéntes munkával

Keresse helyi kapcsolattartóinkat:

Mégis Remény Egyesület,

Durkó Szabolcs: (30)566-6632

Szabolcsi Életforrás Vallási Egyesület,

Sebők Krisztofer: 06705720470

Adománnyal

Keresse helyi kapcsolattartót:

Mégis Remény Egyesület,

Durkó Szabolcs: (30)566-6632

Szabolcsi Életforrás Vallási Egyesület,

Sebők Krisztofer: 06705720470