Mégis Remény Egyesület

5630 Békés, Petőfi u. 56.

adószám: 19289704-1-41

Kik felé tudtunk eddig segítséget nyújtani

A saját tevékenységi területükön belül az alábbi célok teljesítését felvállaló civil szervezetek, vallási egyesületek és egyéb szervezetek számára a megalakuláshoz és a működésükhöz szükséges tanácsadói tevékenységet, koordinációt, valamint az együttműködésekhez szervezeti keretet nyújt, amely kölcsönös partnerségre épül.

Tevékenységünk:

Civil szakmai napok szervezése

Közösségi és kulturális programok szervezése

Kutató műhely szervezés

Támogatásban való közreműködés

Hitéleti tevékenységek elősegítése

Az egyesület célja

Az Egyesület célja, hogy segítse a keresztények társadalmi szerepvállalását mindazoknak, akik Jézus Krisztus evangéliumának hirdetésével és megélésével Jézus elkötelezett tanítványaként akarnak élni – a társadalmi élet bármely területén, különös tekintettel a cigánymissziók működésében – a szociális – egészségügyi, oktatási, kulturális és a gazdasági élet különböző szektoraiban egyaránt.

Célja továbbá, hogy segítse – hazai és határon túli, valamint vallási és civil szervezeteket egyaránt – amelyek a roma népesség, cigányság és/vagy a hátrányos helyzetű lakosság felzárkózását, integrációját segítik elő.

Ezen belül:

 • A magyarországi és határmenti cigánymissziós céllal működő vallási és civil szervezetek határon belüli és határon túli együttműködésének a szervezése, támogatása, az ehhez szükséges alap és alkalmazott kutatások, helyzetfeltárások elvégzése,
 • Szervezetfejlesztés, stratégiai tervezés és tanácsadás,
 • Képzések, konferenciák szervezése,
 • Módszertani, szakmai segédanyagok, útmutatók összeállítása, terjesztése
 • Jogi tanácsadás,
 • Projektfejlesztés, tervezés, menedzselés,
 • Külföldi (projekt) partnerek közötti együttműködések koordinálása, közvetítése,
 • Tartós együttműködések, hálózatosodás kialakításának elősegítése, menedzselése
 • A projekt munkákhoz szakértői munka biztosítása,
 • Nemzetközi színvonalú tanácsadói és szakértői hozzájárulás biztosítása,
 • A missziói területeken nyújtott szakértői munka presztízsének elismertetése

Durkó Szabolcs egyesület elnök
E-mailcím: civil@remenyhir.hu
Telefonszám: +3630 5666 632

Támogathat bennünket

Anyagilag
Mégis Remény Egyesület:

11733003-27314739

Közleménybe kérjük írja be: „Adomány” vagy azt a célt, melyre adományát szánja.

Önkéntes munkával

Keresse helyi kapcsolattartóinkat:

Mégis Remény Egyesület,

Durkó Szabolcs: (30)566-6632

Adománnyal

Keresse helyi kapcsolattartót:

Mégis Remény Egyesület,

Durkó Szabolcs: (30)566-6632