Hidat épít a misszió az országos presbitériummal

Újabb mérföldkőhöz érkezett az országos presbitérium megalapításával a Pünkösdi Cigánymisszió élete. A presbitérium hét tagjának felavatására augusztus 14-én került sor a misszió székházában, ugyanezen az ünnepségen huszonnégy missziós munkatárs vehetett át elismerést a sikeresen elvégzett vezetői képzésért.

A misszió egész tevékenységére jellemző a folyamatos növekedés és a változás, amely egyúttal megnövekedett felelősséggel és a feladattal is jár.  A presbiterek felavatásával régi álom valósul meg a szervezet életében. A presbiterek kiválasztásában elsősorban a bibliai alapok, valamint a gyülekezetek földrajzi elhelyezkedése és társadalmi feladatvállalásának aránya segítette a Hitéleti Tanács döntését. Az országos presbitérium tagjai valamennyien aktív, kipróbált lelkészek, akik valamennyien a Mégis Remény Egyesülethez tartozó vallási egyesületek elnökei, akik elsősorban saját megtapasztalásaikra épülő tanácsokkal, javaslatok megfogalmazásával segítik a gyülekezetek mindennapjait, valamint a misszió vezetését.

A presbitérium egyfajta hidat alkotva a gyülekezetek és a misszió vezetése között, aktív hitéleti és gyakorlati szolgálattal tesz eleget a bibliai alapon nyugvó felhatalmazásának. Mint elhangzott, óriási felelősség és feladat hárul a választott presbiterekre, hogy helytálljanak azokon a területeken, ahová kirendeltettek őket.  

A felavatott hét presbiter Békés, Borsod, Csongrád-Csanád, Heves, Hajdú-Bihar, és Szabolcs Vármegyéből érkezett.

A misszió különösen fontosnak tartja, hogy a közösségen belül jól képzett vezetők, szolgálók végezzék a munkájukat. A cigány emberek megtérésük, Jézus Krisztussal való személyes találkozásuk után komoly életváltozáson, gondolkodásmód váltáson mennek keresztül, ami az alapja annak, hogy a saját közösségeikre hatással legyenek.

Isten királyságának építésében a társadalom minden rétegének megszólítására, elérésére szükség van. A Pünkösdi Cigánymisszió vezetése úgy véli, hogy a bibliaismeret mellett a tanítványokat arra is fel kell készíteni, hogy miképpen tudják közösségüket átformálni az evangélium ereje által. Az elmúlt időszakban a missziós munkatársak egyaránt elsajátítottak vezetői ismereteket, önismeretet, és fejlesztették mindazokat a képességeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy hatást tudjanak gyakorolni a többi emberre, átformálhassák közösségüket. Az újonnan felavatott presbiterek mellett 24 missziós munkatárs vette át tanúsítványát a Közösséget Átformáló Vezető Képzés sikeres elvégzéséért.  Hisszük, hogy Isten a cigányokat felemeli és elsőkké teszi, rajtuk keresztül hoz áldást Magyarországra és Európára is, a most felavatott presbiterek pedig motorjai és őrzői lesznek ennek a változásnak.