Csongrádi Agapé Szeretet Vallási Egyesület

6787 Zákányszék, József Attila utca 35/B.

Technikai szám: 2611

Adószám: 19293611-1-06

Kik felé tudtunk eddig segítséget nyújtani?
Az Egyesület zákányszéki székhelyén több program működik. Rendszeresen szerveznek ifjúsági klubokat, mely során a gyerekek a saját korosztályuknak megfelelő előadásokat hallgathatnak, zenei és egyéb fejlesztő tevékenységeken vehetnek részt. Ehhez a 2021 évben pályázatot is nyertünk a „Zenei program megvalósítása – Mindenki szívében van egy dallam!” című, SZOC-20-ALT-FEJL-ESZK-4-0128 számú pályázattal.
Nők és férfiak, fiatalok számára is rendszeresen tartunk alkalmakat, ahol életvezetési kérdésekben próbálunk segítséget nyújtani.
Ezeken a településeken is jellemző a fiatal kori szenvedélybetegség, különböző függőségek kialakulása, ennek megelőzésében, kezelésében is felelősséget és tevékenységeket vállal az Egyesület.
A szervezet több ponton is kapcsolódik egy-egy település életéhez. Segítséget nyújtanak a rászorulóknak, legyen ez tárgyi adomány, akár fizikális segítség nyújtás. Favágás, tetőjavítás, szállítások, rászorulók számára kerti munkában segítség, bevásárlás, ügyintézés. Falugondnoki jellegű tevékenységekkel szolgálunk a falu lakossága felé. Nem csak a gyülekezeti tagok számára vagyunk elérhetők. A környező kis településeken élők is aktívan keresik a segítségünket. A segítőkészség újabb segítőket „termel”, így az adott település több szempontból fejlődik az Egyesület munkája nyomán

Tevékenységünk:

Gyerek programok szervezése

Adományosztás

Istentiszteleti alkalmak szervezése

Hitéleti házi csoport szervezése

Közösségi támogatás

Hitéleti tevékenység

Segítő tevékenység

Terveink

Az Alapszabályban megfogalmazott célunk Vallási tevékenységet végezve szervezeti hátteret nyújtsunk a közösségi vallásgyakorláshoz, a keresztény hit elveit követők számára, segítsük a keresztények társadalmi szerepvállalását mindazoknak, akik Jézus Krisztus evangéliumának hirdetésével és megélésével Jézus elkötelezett tanítványaként akarnak élni.
  • a közösséghez tartozó emberek Isten Igéje alapján tanítványként, érett hívő keresztényként éljenek.
  • a helyi gyülekezetek, hitéleti közösségek Istentől kapott látás alapján segítsék a településükön és vonzáskörzetükben élő emberek számára, hogy egészséges életvitelt folytassanak, a társadalom hasznos tagjai legyenek.
  • lelki gondozást, lelkisegély-szolgálatot nyújt.
  • vallási közösségként az azonos hitelvet vallóknak vallási közösséget és hitéleti tevékenységet biztosít, rendszeres istentiszteleti, ima és zenés alkalmakat tart.
  • közcélú tevékenységeit is a bibliai alapelveken nyugvó erkölcsi mérce alapján és felekezettől függetlenül végzi, így nevelési, oktatási, (ezen belül hitoktatói), egészségügyi, szociális, karitatív, család-, gyermek-, és ifjúságvédelmi, sport, valamint kulturális tevékenységet folytat.
  • közcélú és egyéb tevékenységeivel elsősorban hivatott a roma népesség, cigányság és/vagy a hátrányos helyzetű lakosság felzárkózásának, integrációjának elősegítésére.
  • nemzetiségi alapon megjelenő diszkriminációs, társadalmi kirekesztést okozó folyamatok felszámolására.
  • támogatja a személyek és közösségek nemzetiségi identitásának értékmegőrzését, egészséges erősítését.
  • közösségépítés céljából szabadidős és közösségi tevékenységeket, alkalmakat szervez és tart; – karitatív tevékenységet szervez szeretetszolgálata által a rászorulók, az elesettek, a szenvedélybetegek és egyéb hátrányos helyzetű lakosság, családok felé.

Támogathat bennünket

Anyagilag
Mégis Remény Egyesület:

11733003-27314739

Csongrádi Agapé Szeretet Vallási Egyesület:

11733003-27314832

Közleménybe kérjük írja be: „Adomány” vagy azt a célt, melyre adományát szánja.

Önkéntes munkával

Keresse helyi kapcsolattartóinkat:

Mégis Reményi Egyesület,

Durkó Szabolcs: (30)566-6632

Csongrádi Agapé Szeretet Vallási Egyesület,

Péter Pál: (30)413-4976

Adománnyal

Keresse helyi kapcsolattartót:

Mégis Reményi Egyesület,

Durkó Szabolcs: (30)566-6632

Csongrádi Agapé Szeretet Vallási Egyesület,

Péter Pál: (30)413-4976