Dupla öröm

Dupla menyegző és bemerítési alkalom a Hajdúsági Tüzes Szívek Vallási Egyesület munkássága során.

Augusztus 5-én két fiatal pár Isten színe előtt is örök hűséget fogadott egymásnak, majd csatlakoztak a velük együtt összesen kilenc bemerítkezőhöz, akik bizonyságot tettek hitükről és azon szándékukról, hogy Krisztus követői szeretnének lenni egy életen át.

„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon; mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónusán.” – Jelenések könyve 3-20,21

Isten áldását kívánjuk életükre!