Reményhír Sport Egyesület

5630 Békés, Verseny utca 7
Futball szakosztályi tevékenység

Békés Városában aktívan működik a Reményhír Sport Egyesület.

Jelenleg két utánpótlás csapatunk vesz részt a Békés Megyei Labdarugó Szövetség által szervezett mérkőzéseken. Az U11-es korosztályú csapatban tíz játékos, 9 és 10 év közötti gyermek méri meg tudását a kéthetente megrendezésre kerülő tornákon. Az U13-as korosztályú csapatunkban pedig 18-an játszanak. Az U13 csapat mérkőzései is két hetente kerülnek megszervezésre. Mindkét csapatnak külön edzője van. Az U11 edzője Rádai Alex, az U13 edzője pedig Farkas Mihály. A csapatok hetente 3 edzésen vesznek részt, az időjárási viszonyoknak megfelelően kinti vagy benti helyszínen.

Jó kapcsolatot igyekszünk kialakítani a környékbeli sport tevékenységet folytató szervezetekkel, hogy ezzel is segítsük egymás munkáját.

Az Egyesület üzemeltetésében áll a Békés, Soványhát utca 2-8. szám alatt található kisméretű füves futball pálya és homokos strandröplabda pálya, mely rendelkezésre áll magánszemélyek és szervezetek számára edzések, mérkőzések lebonyolítására. A pálya használatával keressen bennünket bizalommal. Az év során az egyesület csapatai is itt edzettek. Illetve különböző rendezvények számára is biztosított helyszínt a létesítmény.

Eddig megvalósult rendezvények:

Célunk továbbá, hogy segítse – hazai és határon túli, valamint vallási és civil szervezeteket egyaránt – amelyek a roma népesség, cigányság és/vagy a hátrányos helyzetű lakosság felzárkózását, integrációját segítik elő.

Versenysport lehetőségének biztosítása

Családi és sportnap szervezése

Saját üzemeltetésű sportpálya biztosítása

Terveink

  • a rendszeres sportolás, testedzés, a labdarúgás feltételeinek megteremtése, valamint a versenysport lehetőségeinek biztosítása elsősorban hátrányos helyzetű fiatalok és felnőttek számára
  • az iskolai tanulók testnevelési- és sporttevékenységének elősegítése, az utánpótlás nevelésben való közreműködés
  • egészséges életmódra nevelés
  • az egyesület által használt létesítmények létrehozása, karbantartása, működtetése,
  • az egyesület célja továbbá a hazai és határon túli magyar és nem magyar ajkú roma/cigány lakosság számára társadalmi esélyegyenlőség, befogadás, részvétel, felzárkózás elősegítése, gyermek, ifjúsági és felnőttek közösségépítő, hitéleti, identitás megőrzést segítő, kulturális, művészeti, sport, egészségügyi, szociális, karitatív, oktatási, kompetenciafejlesztő és foglalkoztató programok biztosítása által. – a FAIR PLAY szellemének terjesztése.
  • a FAIR PLAY szellemének terjesztése.

Támogathat bennünket

Anyagilag
Mégis Remény Egyesület:

11733003-27314739

Reményhír Sport Egyesület:

11733034-27316157

Közleménybe kérjük írja be: „Adomány” vagy azt a célt, melyre adományát szánja.

Önkéntes munkával

Keresse helyi kapcsolattartóinkat:

Mégis Reményi Egyesület,

Durkó Szabolcs: (30)566-6632

Reményhír Sport Egyesület,
Farkas Mihály: (70)609-6429
Adománnyal

Keresse helyi kapcsolattartót:

Mégis Reményi Egyesület,

Durkó Szabolcs: (30)566-6632

Reményhír Sport Egyesület,
Farkas Mihály: (70)609-6429