Nyírségi Reménység Háza Vallási Egyesület

4341 Nyírvasvári, Hajnal utca 32.

Technikai szám: 2642

Adószám: 19293628-1-15

Kik felé tudtunk eddig segítséget nyújtani?

Nyírvasváriban, Nyírpilisen és Nyírkátán heti rendszereséggel működik ifjúsági klub, ahol a gyerekeknek személyes – oktatási- tanulási – igényeik szerint tartunk előadásokat, játékos foglalkozások. Fontosnak tartjuk a kapcsolatot a fiatal korosztállyal, mert az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy a gyerekeknek nincs motivációjuk a tovább tanulásra. Elterjedt a szenvedély betegség. A nehéz anyagi és életviteli körülmények miatt a szülök, sem tudják a gyermekeket támogatni. Ebben nyújt lehetőséget az ifjúsági klub.

Minden telephelyen rendszeresen tartunk istentiszteleti és bibliatanulmányozó alkalmakat. Rendszeresen tartunk adománygyűjtést is és azt a rászorulók felé továbbítjuk. Az Egyesület kapcsoltban áll a helyi emberekkel. Ha bármiféle segítség kérés érkezik, lehetőségekhez mérten segítünk.

Az Egyesület érzékeli a helyi emberek szükségeit. Helyi problémákra próbálnak reagálni. Lehetőségeikhez képest segíteni. Nem az a cél, hogy az Egyesület programjai működjenek, hanem, hogy a helyi embereknek segíthessünk.
A jó gyakorlatok és példák a helyi emberek számára is segítség.
A Nyírvasvári, Hajnal u. 32. sz. székhelyen rendszeresen tartunk közösségi alkalmakat, ifjúsági klubokat. Lehetőséget biztosítunk a közösségi házban mosásra, akiknek erre nincs lehetőségük otthonukban. Az ingatlanokhoz olyan kert tartozik, amely alkalmas veteményezésre, kertészkedésre. Az így – közös munkával termelt – fűszereket és zöldségeket, gyümölcsöket eladományozzák a rászorulóknak és a közösségi főzési alkalmakon is felhasználjuk őket.
Nyírvasváriban Szeretetpontba érkezett adományokat az Egyesület közreműködésével rendszeresen tovább adjuk a rászorulók részére.
Keressen Bennünket Alapszabály Beszámolók Pályázatok

Tevékenységünk:

Ifjúsági alkalom szervezés

Adomány gyűjtés és átadás

Ifjúsági tábor szervezés

Zenés evangelizációs alkalom

Gyermek foglalkozás szervezése

Hitéleti tevékenység

Elesettebbek segítése

Közösségi munka, mosási lehetőség biztosítása

Célunk

  • Közösségi házak működését tovább szeretnénk bővíteni. Az ifjúsági klubbon kívül több programot szeretnénk szervezni a gyerekeknek. És külön több alkalmakat más korosztálynak is.
  • a közösséghez tartozó emberek Isten Igéje alapján tanítványként, érett hívő keresztényként éljenek.
  • a helyi gyülekezetek, hitéleti közösségek Istentől kapott látás alapján segítsék a településükön és vonzáskörzetükben élő embereket, hogy egészséges életvitelt folytassanak, a társadalom hasznos tagjai legyenek.
  • közcélú tevékenységeit is a bibliai alapelveken nyugvó erkölcsi mérce alapján és felekezettől függetlenül végzi, így nevelési, oktatási, (ezen belül hitoktatói), egészségügyi, szociális, karitatív, család-, gyermek-, és ifjúságvédelmi, sport, valamint kulturális tevékenységet folytatni.
  • közcélú és egyéb tevékenységeivel elsősorban hivatott a roma népesség, cigányság és/vagy a hátrányos helyzetű lakosság felzárkózásának, integrációjának elősegítésére.
  • gyermek- és ifjúsági alkalmakat, tematikus foglalkoztatásokat, táborokat szervezni és tartani.
  • karitatív tevékenységet szervezni szeretetszolgálata által a rászorulók, az elesettek, a szenvedélybetegek és egyéb hátrányos helyzetű lakosság, családok felé.

Támogathat bennünket

Anyagilag
Mégis Remény Egyesület:

11733003-27314739

Nyírségi Reménység Háza Vallási Egyesület:

11733034-24153133

Közleménybe kérjük írja be: „Adomány” vagy azt a célt, melyre adományát szánja.

Önkéntes munkával

Keresse helyi kapcsolattartóinkat:

Mégis Remény Egyesület,

Durkó Szabolcs: (30)566-6632

Nyírségi Reménység Háza Vallási Egyesület,
Rézműves Miklós: (30)527-0913
Adománnyal

Keresse helyi kapcsolattartót:

Mégis Remény Egyesület,

Durkó Szabolcs: (30)566-6632

Nyírségi Reménység Háza Vallási Egyesület,
Rézműves Miklós: (30)527-0913