Hajdúsági Tüzes Szívek Vallási Egyesület

4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János u. 62.

Technikai szám: 2628

Adószám: 19299851-1-09

Az egyesület jele van: Hajdúhadház, Hajdúszovát, Hajdúböszörmény, Bojt településeken.

Kik felé tudtunk eddig segítséget nyújtani?
 A felsorolt településeken önkénteseink aktívan végzik közösségi munkájukat. Az Egyesület heti rendszerességgel szervez gyermek és ifjúsági alkalmakat. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek felé a nekik megfelelő módón tudjunk segítséget biztosítani. Legyen ez fejlesztés, korrepetálás, zenés foglalkozás, lelki gondozás. Önkénteseink jó kapcsolatot ápolnak a szülőkkel is, ezért egész családok számára vagyunk elérhetőek.
Közvetlen együttműködésünk van a Hajdúhadházi Szeretetponttal, aminek köszönhetően rendszeresen tudunk adományt és támogatást biztosítani.

Egyesületünk használatában álló közösségi házban lehetőség van mosásra, főzésre, így azok számára is segítséget kívánunk nyújtani, akiknek nincs erre lehetősége.

A felsorolt településeken heti rendszerességgel tartunk zenés, hitéleti alkalmakat, melyeknek jó hatása mindegyik településen érezhető. Egy jó irányba forduló ember újabb és újabb emberre lesz jó hatással.

Tevékenységünk:

Segítő tevékenység

Tematikus gyerek programok szervezése

Ifjúsági foglalkozások szervezése

Hitéleti tevékenységek szervezése

Felnőtt képzésben való közreműködés

Közösségi programok szervezése

Terveink:

Vallási tevékenységet is végezve szervezeti hátteret szeretnénk, nyújtani a közösségi vallásgyakorláshoz, a keresztény hit elveit követők számára, segítve a keresztények társadalmi szerepvállalását.
 • a közösséghez tartozó emberek Isten Igéje alapján tanítványként, érett hívő keresztényként éljenek.
 • a helyi gyülekezetek, hitéleti közösségek Istentől kapott látás alapján segítsék a településükön és vonzáskörzetükben élő emberek számára, hogy egészséges életvitelt folytassanak, a társadalom hasznos tagjai legyenek.
 • lelki gondozást, lelkisegély-szolgálatot nyújtani.
 • vallási közösségként az azonos hitelvet vallóknak vallási közösséget és hitéleti tevékenységet biztosít, rendszeres istentiszteleti, ima és zenés alkalmakat tart.
 • közcélú tevékenységeit is a bibliai alapelveken nyugvó erkölcsi mérce alapján és felekezettől függetlenül végzi, így nevelési, oktatási, (ezen belül hitoktatói), egészségügyi, szociális, karitatív, család-, gyermek-, és ifjúságvédelmi, sport, valamint kulturális tevékenységet folytat.
 • közcélú és egyéb tevékenységeivel elsősorban hivatott a roma népesség, cigányság és/vagy a hátrányos helyzetű lakosság felzárkózásának, integrációjának elősegítésére.
 • nemzetiségi alapon megjelenő diszkriminációs, társadalmi kirekesztést okozó folyamatok felszámolására.
 • támogatja a személyek és közösségek nemzetiségi identitásának értékmegőrzését, egészséges erősítését.
 • közösségépítés céljából szabadidős és közösségi tevékenységeket, alkalmakat szervez és tart.
 • gyermek- és ifjúsági alkalmakat, tematikus foglalkoztatásokat, táborokat szervez és tart.
 • karitatív tevékenységet szervez szeretetszolgálata által a rászorulók, az elesettek, a szenvedélybetegek és egyéb hátrányos helyzetű lakosság, családok felé.

Támogathat bennünket

Anyagilag
Mégis Remény Egyesület:

11733003-27314739

Hajdúsági Tüzes Szívek Vallási Egyesület:

11733003-27315857

Közleménybe kérjük írja be: „Adomány” vagy azt a célt, melyre adományát szánja.

Önkéntes munkával

Keresse helyi kapcsolattartóinkat:

Mégis Reményi Egyesület,

Durkó Szabolcs: (30)566-6632

Hajdúsági Tüzes Szívek Vallási Egyesület,

Lakatos Jenő: (30)413-6608

Adománnyal

Keresse helyi kapcsolattartót:

Mégis Reményi Egyesület,

Durkó Szabolcs: (30)566-6632

Hajdúsági Tüzes Szívek Vallási Egyesület,

Lakatos Jenő: (30)413-6608