Borsodi Alfa Vallási Egyesület

3659 Sáta, Széchenyi u. 37.

Technikai szám: 2604

Adószám: 19302922-1-05

Kik felé tudtunk eddig segítséget nyújtani?
Az Egyesület 2021. 02. 06 – án történt megalakulásaóta eltelt időszakban számos jó gyakorlatot és tapasztalatot mondhat magáénak.

Hálásak vagyunk minden lehetőségért, adományért, amit kapott az Egyesület, és amiért elsősorban Istené a dicsőség és a hálaadás.

Az Egyesület több területen végez tevékenységet. Sáta és Borsodbóta településeken közösségi alkalmakon kívül biblia tanulmányozó csoportokat és istentiszteleteket is szerveztünk, amelyeket rendszeresen továbbra is folynak.

Az Egyesület önkéntesei több környékbeli településen gyakorlatilag egy úgy nevezett falugondnoki és szociális segítői szolgálatot és karitatív munkát végeznek.
Lehetőségeinkhez mérten támogatjuk a nehéz helyzetben élőket. 

Borsodbótán és Sátán aktív közösségi munka folyik. Az Egyesület tagjai szívesen segítenek a rászorulókon, legyen ez tárgyi, élelmiszer vagy fizikai segítségnyújtás, adomány gyűjtés és elosztás.

Az Egyesülethez látókörébe tartozó településeken, segítséget nyújtunk a nehézhelyzetben lévő fiataloknak. A sátai közösségi házban rendszeresen tartunk ifjúsági programok hét közben és hétvégén is.

Tevékenységünk:

Istentiszteleti alkalmak szervezése

Ifjúsági sport tevékenység szervezése

Tematikus ifjúsági alkalmak szervezése

Közösségépítő programok szervezése

Célunk

  • Közösségi házak működését tovább szeretnénk bővíteni. Az ifjúsági klubbon kívül több programot szeretnénk szervezni a gyerekeknek. És külön több alkalmakat más korosztálynak is.
  • a közösséghez tartozó emberek Isten Igéje alapján tanítványként, érett hívő keresztényként éljenek.
  • a helyi gyülekezetek, hitéleti közösségek Istentől kapott látás alapján segítsék a településükön és vonzáskörzetükben élő embereket, hogy egészséges életvitelt folytassanak, a társadalom hasznos tagjai legyenek.
  • közcélú tevékenységeit is a bibliai alapelveken nyugvó erkölcsi mérce alapján és felekezettől függetlenül végzi, így nevelési, oktatási, (ezen belül hitoktatói), egészségügyi, szociális, karitatív, család-, gyermek-, és ifjúságvédelmi, sport, valamint kulturális tevékenységet folytatni.
  • közcélú és egyéb tevékenységeivel elsősorban hivatott a roma népesség, cigányság és/vagy a hátrányos helyzetű lakosság felzárkózásának, integrációjának elősegítésére.
  • gyermek- és ifjúsági alkalmakat, tematikus foglalkoztatásokat, táborokat szervezni és tartani.
  • karitatív tevékenységet szervezni szeretetszolgálata által a rászorulók, az elesettek, a szenvedélybetegek és egyéb hátrányos helyzetű lakosság, családok felé.

Támogathat bennünket

Anyagilag
Mégis Remény Egyesület:

11733003-27314739

Borsodi Alfa Vallási Egyesület:

11733003-27316140

Közleménybe kérjük írja be: „Adomány” vagy azt a célt, melyre adományát szánja.

Önkéntes munkával

Keresse helyi kapcsolattartóinkat:

Mégis Reményi Egyesület,

Durkó Szabolcs: (30)566-6632

Borsodi Alfa Vallási Egyesület,

Tóth Tivadar: (30)390-6261

Adománnyal

Keresse helyi kapcsolattartót:

Mégis Reményi Egyesület,

Durkó Szabolcs: (30)566-6632

Borsodi Alfa Vallási Egyesület,

Tóth Tivadar: (30)390-6261